Societas/
Communitas
Okładka Societas Communitas

O piśmie

Półrocznik Societas/Communitas powstał w środowisku pracowników Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Jest to środowisko szczególne, ze względu na wielokierunkowość i różnorodność prowadzonych badań stanowiących podstawę ekspertyz oraz konkretnych rozwiązań problemów społecznych. Owa wielokierunkowość myślenia i działania skupiona w ramach jednego Instytutu jest wartością, gdyż stwarza realną możliwość, wręcz zmusza do stałej konfrontacji różnych perspektyw poznawczych, kategorii opisu i kierunków interpretacji świata społecznego.

Nad zawartością merytoryczną czasopisma czuwa rada programowa w skład której wchodzą naukowcy uznanych ośrodków polskich i zagranicznych. Każdy numer poświęcony jest tematowi przewodniemu z różnych dziedzin nauk społecznych m. in.: antropologii, socjologii, filozofii, polityki, psychologii. Artykuły ukazujące się w Societas/Communitas są recenzowane, w 2011 roku wprowadziliśmy system podwójnie ślepej recenzji.

Societas/Communitas jest wydawany regularnie od 2006 roku. Od 2009 roku półrocznik znajduje się na liście czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Za publikację w czasopiśmie „Societas/Communitas" Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznaje 40 punktów.

Półrocznik dostępny jest także w Central and Eastern European Online Library

ISSN 1895-6890

Teksty dostępne na licencjiAntropologia Filozofia Polityka społeczna Psychologia Socjologia