Societas/
Communitas

Kontakt

QR Code

Wydawca
Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Uniwersytet Warszawski

Adres redakcji:

ul. Nowy Świat 69
00-046 Warszawa
tel.+48 22 55 20 134
e-mail: societas@isns.uw.edu.pl

Antropologia Filozofia Polityka społeczna Psychologia Socjologia