Societas/
Communitas
Numer 35

2 (36) 2023

Praworządność (2) Rule of Law (2)

Pod redakcją:
MAŁGORZATY FUSZARY GRAŻYNY SKĄPSKIEJ

Niniejszy tom stanowi kontynuację problematyki kierunków rozwoju kultury prawnej społeczeństwa polskiego, pokłosia sesji zorganizowanej podczas XIII Zjazdu Socjologicznego (Warszawa, 14-17 września 2022 roku), stanowiacej treść tomu 1(35)2023.

Cały numer do pobrania
Antropologia Filozofia Polityka społeczna Psychologia Socjologia