Societas/Communitas


O piśmie

Zespół redakcyjny

Rada programowa

Recenzenci

Deklaracja o wersji pierwotnej

nr 1: Problemy więzi społecznej
nr 2: Media
nr 3: Socjologia wiedzy
nr 4 - 5: Antropologia; Socjologia
nr 6: Kobiety, mężczyźni, płeć
nr 7: Sociology of Law
nr 8: Polityki pamięci
nr 9: W kierunku społeczeństwa sieciowego
nr 10: Język propagandy a kreacje rzeczywistości
nr 11: Antropologia polityczna
nr 12: Sociology of Law II
nr 13: Kobiety, migracja i praca
nr 14: Socjologia emocji
nr 15: Sociology of Law III: History and Development
nr 16: Pedagogizacja życia społecznego
nr 17: Opis obyczajów na początku XXI wieku
nr 18-1: Nowa młodzież w nowym świecie
nr 18-2: Special Issue. In Memoriam Aldona Jawłowska
nr 19-20: Małe ojczyzny
nr 21: Małżeństwo i rodzina w ponowoczesności
nr 22: Morality, Law and Ethos. Maria Ossowska (1896-1974) - In Memoriam

Sprzedaż i prenumerata

Dla Autorów

Kontakt
Napisz do nas
Sprzedaż i prenumerata

Półrocznik Societas/Communitas

Zamówienia proszę przesyłać na adres: societas@isns.uw.edu.pl

Prenumerata
Cena prenumeraty w 2016 roku - 50 zł (w tym - koszty przesyłki)

Poszczególne numeru dostępne są także w Central and Eastern European Online Library

Pojedyncze egzemplarze

numer 1(1)/2006 - Problemy więzi społecznej  10,00 zł
numer 2(2)/2006 - O mediach  10,00 zł
numer 1(3)/2007 - Socjologia wiedzy  10,00 zł
numer 2(4)/2007-1(5)2008 - Ruchy społeczne 15,00 zł
numer 2(6)/2008 - Kobiety, mężczyźni, płeć  10,00 zł
numer 1(7)/2009 - Sociology of Law  niedostępny
numer 2(8)/2009 - Polityki pamięci 10,00 zł
numer 1(9)/2010 - W kierunku Społeczeństwa sieciowego 10,00 zł
numer 2(10)/2010 - Język propagandy a kreacje rzeczywistości 10,00 zł
numer 1(11)/2011 - Antropologia polityczna  10,00 zł
numer 2(12)/2011 - Sociology of Law II   10,00 zł
numer 1(13)/2012 - Kobiety, migracja i praca 10,00 zł
numer 2(14)/2012 - Socjologia emocji 10,00 zł
numer 1(15)/2013 - Sociology of Law III: History and Development 25,00 zł
numer 2(16)/2013 - Pedagogizacja życia społecznego 25,00 zł
numer 1(17)/2014 - Opis obyczajów na początku XXI wieku 25,00 zł
numer 2-1(18-1)/2014 - Nowa młodzież w nowym świecie 25,00 zł
numer 2-2(18-2)/2014 - Special Issue. In Memoriam Aldona Jawłowska (numer bezpłatny dodawany do pozostałych zamówień)
numer 1-2 (19-20)/2015 - Małe ojczyzny 38 zł
numer 1(21)/2016 - Małżeństwo i rodzina w ponowoczesności 25 zł

 


Koszt wysyłki
- 8 zł po przedpłacie na konto – cena numeru wraz z kosztami wysyłki 18 zł, 23 zł lub 33 zł wraz zamówieniem prosimy przesyłać potwierdzenie wpłaty.

W zamówieniu prosimy podać numer pisma oraz ilość egzemplarzy.

Wpłat należy dokonywać na konto:
Uniwersytet Warszawski, WSNSiR (34-00-00) - Półrocznik Societas/Communitas
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28; 00-927 Warszawa
nr rachunku: 37 1160 2202 0000 0000 6084 9499
W tytule należy podać: numer półrocznika


Antropologia

Filozofia

Polityka

społeczna

Psychologia

Socjologia