Societas/Communitas


O piśmie

Zespół redakcyjny

Rada programowa

Recenzenci

Deklaracja o wersji pierwotnej

nr 1: Problemy więzi społecznej
nr 2: Media
nr 3: Socjologia wiedzy
nr 4 - 5: Antropologia; Socjologia
nr 6: Kobiety, mężczyźni, płeć
nr 7: Sociology of Law
nr 8: Polityki pamięci
nr 9: W kierunku społeczeństwa sieciowego
nr 10: Język propagandy a kreacje rzeczywistości
nr 11: Antropologia polityczna
nr 12: Sociology of Law II
nr 13: Kobiety, migracja i praca
nr 14: Socjologia emocji
nr 15: Sociology of Law III: History and Development
nr 16: Pedagogizacja życia społecznego
nr 17: Opis obyczajów na początku XXI wieku
nr 18-1: Nowa młodzież w nowym świecie
nr 18-2: Special Issue. In Memoriam Aldona Jawłowska
nr 19-20: Małe ojczyzny
nr 21: Małżeństwo i rodzina w ponowoczesności
nr 22: Morality, Law and Ethos. Maria Ossowska (1896-1974) - In Memoriam

Sprzedaż i prenumerata

Dla Autorów

Kontakt
Napisz do nas
Recenzenci


dr hab. Jolanta Arcimowicz – Uniwersytet Warszawski

dr hab. Krzysztof Arcimowicz – Uniwersytet w Białymstoku

prof. dr hab. Józef Baniak – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr hab. Jerzy Bartkowski – Uniwersytet Warszawski

dr hab. Małgorzata Bogunia-Borowska - Uniwersytet Jagielloński

dr hab. Hanna Bojar - – Polska Akademia Nauk

prof. dr hab. Józefa Brągiel – Uniwersytet Opolski

prof. dr hab. Witold Chmielewski - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

dr hab. Bożena Chołuj, prof. Uniwersytetu Viadrina – Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder)

dr Julita Czernecka – Uniwersytet Łódzki

dr hab. Małgorzata Dajnowicz, prof. UwB – Uniwersytet w Białymstoku

prof. Robert Dingwall – Nottingham Trent University

dr hab. Danuta Duch-Krzystoszek – Polska Akademia Nauk

prof. John Eekelaar – University of Oxford

prof. Vincenzo Ferrari – Universita di Milano

dr Monika Frąckowiak-Sochańska – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr Dorota Gizicka - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 

dr hab. Mirosław Górecki - Uniwersytet Warszawski

dr hab. Stella Grotowska - Uniwersytet Wrocławski

dr hab. Anna Horolets – Uniwersytet Gdański

dr hab. Iwona Jakubowska-Branicka, prof. UW - Uniwersytet Warszawski

dr hab. Tomasz Kaźmierczak - Uniwersytet Warszawski

dr hab. Jacek Kochanowski – Uniwersytet Warszawski

dr hab. Andrzej Korybski, prof. UMCS - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

prof. dr hab. Irena Elżbieta Kotowska - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

prof. dr hab. Jerzy Kwaśniewski - Uniwersytet Warszawski

dr hab. Anna Kwiatkowska, prof. IP PAN – Polska Akademia Nauk

dr hab. Danuta Lalak- Uniwersytet Warszawski

prof. dr hab. Wojciech Łukowski - Uniwersytet Warszawski

dr hab. Monika Mazurek – Uniwersytet Gdański

dr hab. Ewa Michna – Uniwersytet Jagielloński

Dr hab. Grażyna Mikołajczyk-Lerman– Uniwersytet Łódzki

dr hab. Wojciech Misztal - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

dr hab. Krzysztof Motyka - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 

dr hab. Paweł Możdżyński – Uniwersytet Warszawski

dr hab. Hanna Palska, prof. IFiS PAN – Polska Akademia Nauk

dr hab. Dorota Rancew-Sikora, prof. UG – Uniwersytet Gdański

prof. dr hab. Halina Rusek – Uniwersytet Śląski

prof. dr hab. Andrzej Sadowski - Uniwersytet w Białymstoku 

dr hab. Andrzej Słaboń – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

prof. dr hab. Marek S. Szczepański – Uniwersytet Śląski

dr hab. Beata Szluz – Uniwersytet Rzeszowski

dr hab. Iwona Taranowicz - Uniwersytet Wrocławski

prof. dr hab Wiesław Theiss - Uniwersytet Warszawski

prof. dr hab. Kazimiera Wódz – Uniwersytet Śląski w Katowicach

dr Ewa Wyrwich-Hejduk – Akademia Pedagogiki Specjalnej

dr hab. Aldona Żurek - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu


Antropologia

Filozofia

Polityka

społeczna

Psychologia

Socjologia