Societas/Communitas


O piśmie

Zespół redakcyjny

Rada programowa

Recenzenci

Deklaracja o wersji pierwotnej

nr 1: Problemy więzi społecznej
nr 2: Media
nr 3: Socjologia wiedzy
nr 4 - 5: Antropologia; Socjologia
nr 6: Kobiety, mężczyźni, płeć
nr 7: Sociology of Law
nr 8: Polityki pamięci
nr 9: W kierunku społeczeństwa sieciowego
nr 10: Język propagandy a kreacje rzeczywistości
nr 11: Antropologia polityczna
nr 12: Sociology of Law II
nr 13: Kobiety, migracja i praca
nr 14: Socjologia emocji
nr 15: Sociology of Law III: History and Development
nr 16: Pedagogizacja życia społecznego
nr 17: Opis obyczajów na początku XXI wieku
nr 18-1: Nowa młodzież w nowym świecie
nr 18-2: Special Issue. In Memoriam Aldona Jawłowska
nr 19-20: Małe ojczyzny
nr 21: Małżeństwo i rodzina w ponowoczesności
nr 22: Morality, Law and Ethos. Maria Ossowska (1896-1974) - In Memoriam

Sprzedaż i prenumerata

Dla Autorów

Kontakt
Napisz do nas
Rada programowa


Teresa Bogucka - socjolożka, publicystka Gazety Wyborczej
Prof. dr hab. Zbigniew Bokszański - socjolog kultury, Uniwersytet Łódzki
Prof. dr hab. Irena Borowik -socjolog religii, Uniwersytet Jagielloński)
Prof. dr hab. Michał Buchowski - antropolog kulturowy i społeczny, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Sofia Dyjak - historyczka i socjolożka, dyrektor Instytutu Historii Miejskiej, Lwów
Prof. dr hab. Janusz Grzelak - psycholog specjalizujący się w psychologii społecznej, Uniwersytet Warszawsk
Dr Jurate Imbrasaite - socjolożka, Uniwersytet Witolda Wielkiego w Kownie
Prof. dr hab. Krzysztof Kiciński - socjolog specjalizujący się w socjologii moralności, Uniwersytet Warszawski
Prof. Martin Krygier - filozof prawa i polityki, The University of New South Wales, Australia,
Prof. Jan Kubik - antropolog, Rutgers University, USA
Prof. dr hab. Janusz Mucha - socjolog specjalizujący się m.in. w problematyce teorii socjologicznych, socjologii etniczności i antropologii społecznej Akademii Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Prof. dr hab. Krzysztof Piątek - socjolog zajmujący się polityką społeczną Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu
Prof. Joanna Regulska - Gender studies i społeczeństwo obywatelskie, Rutgers School of Arts and Sciences, USA
dr hab. Magdalena Środa - filozofka i etyczka, Uniwersytet Warszawski
Prof. dr hab. Wielisława Warzywoda-Kruszyńska - socjolożka, specjalizuje się w problematyce ubóstwa i marginalizacji, ubóstwa dzieci oraz form życia w przestrzeni miejskiej Uniwersytet Łódzki
Prof. Janine Wedel - antropolożka i public policy, George Mason University, USA
Prof. Jan Zielonka - europeista, University of Oxford, UK
Prof. dr hab. Marek Ziółkowski - socjolog i filozof Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

powrót na górę


Antropologia

Filozofia

Polityka

społeczna

Psychologia

Socjologia