Societas/
Communitas
Numer 32

2 (32) 2021

Azja Centralna. In memoriam Stanisław Zapaśnik

Pod redakcją: ALBERTA JAWŁOWSKIEGO i JACKA KURCZEWSKIEGO

Tom opubliukowany w 2022 roku.

Niniejszy tom poświęcony jest pamięci profesora doktora habilitowanego Stanisława Zapaśnika, wybitnego badacza kultur Azji Centralnej a zarazem filozofa i etyka, naszego kolegi z Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych UW. Urodzony w 1936 roku ukoñczył studia polonistyczne i filozoficzne na Uniwersytecie Warszawskim, później pracował w Katedrze Etyki przy Wydziale Filozofii i Socjologii UW, w Zakładzie Etyki IFiS PAN, w Katedrze Socjologii Obyczajów i Prawa ISNS UW, a na koniec w Katedrze Socjologii Moralności i Aksjologii Ogólnej Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych UW. Współpracował też ze Studium Europy Wschodniej UW, ISP PAN i Ośrodkiem Studiów Wschodnich. Zmarł w 2016 roku. Uczniów i kolegów zarażał zainteresowaniem kulturą Azji Centralnej i Wewnętrznej. Łączył temperament zapalonego gawędziarza i kompetentnego nauczyciela akademickiego, a skłonność do podążania własnymi drogami z gotowością do pomocy bliźnim.

Cały numer do pobrania
Antropologia Filozofia Polityka społeczna Psychologia Socjologia