Societas/
Communitas
Numer 29

1-2 (29-30) 2020

Obywatelskie nauki społeczne: przypadek Ośrodka Prac Społeczno-Zawodowych przy Krajowej Komisji Porozumiewawczej NSZZ "Solidarność" w 1981 roku

pod redakcją: Jacka Kurczewskiego

Tom ten jest poświęcony Ośrodkowi Prac Społeczno-Zawodowych przy Krajowej Komisji Porozumiewawczej NSZZ „Solidarność"(OPS-Z KKP NSZZ „Solidarność", od listopada 1981 r. - Komisja Krajowa [KK]) utworzonemu i działającemu w 1981 na mocy porozumień sierpniowych z 1980 roku. Znaj- dują się w nim tak wspomnienia i analizy ludzi związanych z Ośrodkiem w tym czasie, jak i dyskusja, jaka z ich udziałem odbyła się w 2020 roku w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych UW podczas konferencji współorganizowanej z instytutową organizacją NSZZ „Solidarność". Konferencja i związane z nią artykuły dotyczą pierwszego roku działania Ośrodka Prac Społeczno-Zawodowych przy Krajowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność", pierwszego niezależnego związku zawodowego powstałe- go na wschód od Łaby dzięki porozumieniom podpisanym 2 sierpnia 1981 roku w Stoczni im. Lenina zawartym między rządem a komitetem strajkowym.

Cały numer do pobrania Spis Rzeczy
Antropologia Filozofia Polityka społeczna Psychologia Socjologia