Societas/
Communitas
Numer 26

2(26)/2018

Socjourbanistyka

pod redakcją: Barbary Lewenstein i Magdaleny Łukasiuk

Niniejszy tom sytuuje się w szerokiej definicji urban studies, stawia sobie jednak ambitny cel koncepcyjny. Jego zawartość bowiem jest odpowiedzią na – podzielaną przez Autorów – potrzebę wypracowania podejścia do miasta, w którym mieściłyby się – już nie na zasadzie atrakcyjnych marginesów, lecz w sposób usystematyzowany teoretycznie – najbardziej aktualne miejskie fenomeny oraz sposoby ich naukowego konceptualizowania. Socjourbanistyka, bo tak nazwaliśmy owo podejście, stanowi wspólny projekt teoretyczny (i metodologiczny) Autorów z kręgu Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Gości, którzy w naszym odczuciu dopowiadają ważne kwestie fachowym i kompetentnym językiem.

Umieszczone w głównej części tomu teksty odnoszą się do zjawisk, które naszym zdaniem stanowić mogą, przynajmniej na obecnym etapie, kanon teoretyczny socjourbanistyki. Prezentowany zarys podejścia nie do końca jest domknięty i opiera się na pewnych zrębach, co do których wszyscy z grubsza się zgadzamy. Ma też wymiar dydaktyczny, ponieważ autorsko skonstruowana i zaprezentowana tutaj perspektywa jest już od kilku lat programem ścieżki specjalizacyjnej, którą rokrocznie wybierają studenci ISNS

Cały numer do pobrania Spis treści Spis Rzeczy
Antropologia Filozofia Polityka społeczna Psychologia Socjologia