Societas/
Communitas
Numer 26

2-2(26-2)/2018

Studia o niepełnosprawności

pod redakcją: Ewy Giermanowskiej, Marioli Racław, Elżbiety Zakrzewskiej-Manterys

W ostatnich latach wzrasta w Polsce liczba publikacji dotyczących osób niepełnosprawnych i problematyki niepełnosprawności. Interdyscyplinarne i transdycyplinarne podejścia przyczyniają się do stosowania w analizach różnorodnych podejść teoretycznych i empirycznych. Skutkuje to bogactwem podejmowanych zagadnień i zróżnicowanym warsztatem metodologicznym. Natomiast w obszarze socjologii w Polsce widoczny jest proces instytucjonalizacji socjologii niepełnosprawności i integracji środowiska badaczy oraz osób zainteresowanych problematyką niepełnosprawności jako zjawiska społecznego. Wyrazem tego jest uruchomienie wielu inicjatyw publikacyjnych, dydaktycznych na poszczególnych uczelniach, organizowanie seminariów i konferencji, realizowanie projektów badawczych, jak również powołanie Sekcji Socjologii Niepełnosprawności w ramach Polskiego Towarzystwa Socjologicznego.

Przedstawiony tom „Societas/Communitas” zawiera zbiór artykułów przygotowanych przez przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych: socjologów, psychologów, pedagogów, ekonomistów. Ukazują one odmienne perspektywy analityczne oraz badawcze w konceptualizowaniu i eksplorowaniu niepełnosprawności jako ludzkiego i społecznego doświadczenia. Odzwierciedla to złożoność i wieloaspektowość zjawiska niepełnosprawności, którą można rozważać w ujęciu medycznym, społecznym czy biopsychospołecznym.

Cały numer do pobrania Spis treści Spis Rzeczy
Antropologia Filozofia Polityka społeczna Psychologia Socjologia