Societas/
Communitas
Numer 25

1-2(25-2)/2018

Interdyscyplinarne spojrzenie na społeczeństwo

pod redakcją: Grażyny Romańczuk-Woronieckiej i Urszuli Szczepankowskiej

Przedstawiany tom Societas/Communitas zawiera rozważania dotyczące zjawiska gniazdowania, czyli wydłużania okresu wspólnego mieszkania młodych dorosłych z rodzicami. Podział na młodsze i starsze pokolenia wynika nie tylko z wieku, ale przede wszystkim z pewnego zbioru doświadczeń osadzonych w określonym kontekście czy momencie historycznym. Zachodzące współcześnie zmiany społeczne, kulturowe i gospodarcze oddziałują na cykl życia rodziny i jednostki. Każde z pokoleń mierzy się z innymi wyzwaniami rzeczywistości w sferze prywatnej i publicznej. Tradycyjnie wymieniane życiowe osiągnięcia od dawna nie świadczą już o dorosłości, zwłaszcza że jej definicja zdaje się ostatnio radykalnie zmieniać. Socjolodzy szukają z perspektywy teorii i praktyki społecznej odpowiedzi na pytanie, czym więc jest dorosłość dzisiaj - ten nowy sposób na życie młodego pokolenia - samodzielny i niesamodzielny zarazem. Zbiór zawartych w tomie artykułów dotyczy przemian pokoleniowych oraz przyczyn i konsekwencji procesu opóźniania usamodzielnienia się dorosłych dzieci. Zakres podejmowanych rozważań ukazuje zróżnicowane aspekty gniazdowania. Autorzy artykułów opisują strategie gniazdowania, rozwój zjawiska w krajach UE, wskazują na scenariusze pozostawania młodych dorosłych w gnieździe rodzinnym zarówno w kontekście rozważań teoretycznych, jak i analiz badawczych. Ciekawą kwestią są postawy młodych dorosłych wobec przyjaźni, miłości, seksu, ich relacje z rodzicami i rówieśnikami. Warto zwrócić uwagę na zamieszczone w tomie recenzje interesujących pozycji wydawniczych oraz sprawozdania z konferencji.

Cały numer do pobrania Spis treści Spis Rzeczy

Publikacja finansowana przez m.st. Warszawę

Publikacja finansowana przez m.st. Warszawę
Antropologia Filozofia Polityka społeczna Psychologia Socjologia