Societas/
Communitas

Numer 1-2(25-2)/2018

Interdyscyplinarne spojrzenie na społeczeństwo

Od redakcji „Societas/Communitas”

Grażyna Woroniecka, Urszula Szczepankowska
Interdyscyplinarne spojrzenie na społeczeństwo

Artykuły i studia

Agnieszka Bielska-Brodziak, Aneta Gawlik, Szymon Brodziak
Oswajanie nieoswojonego, czyli o metodzie przypisywania płci prawnej w świetle wiedzy medycznej


Paweł Dybel
Psychopatologia popędu zachowawczego i demokracja. Romana Markuszewicza projekt psychiatrii biologiczno-społecznej z lat 1945–1946


Brygida Kuźniak, Justyna Kolarz
Koncert w ambasadzie, czyli o spotkaniu prawa dyplomatycznego z projektowaniem architektonicznym


Piotr Obacz
Humanistyczna nauka o polityce, czyli o spotkaniu psychologii humanistycznej i politologii


Łukasz Strzelczyk
Nowa muzyka i jej zakodowane funkcje społeczne


Marcin Wojtasik
Aleja wietnamskich barów na bazarze pod Stadionem Dziesięciolecia jako miejsce spotkań kultur i klas

Z warsztatów badawczych

Ewa Majdecka
„My jesteśmy małżeństwem nie tylko dlatego, że państwo nam tak mówi” – rzecz o ślubach humanistycznych w Polsce


Iwona Młoźniak
Od emeryta do aktywnego seniora: kulturowy model upodmiotowienia w dyskursach o aktywności seniorów


Łukasz Pomiankiewicz
Od samoświadomości do tożsamości społecznej. Konwersacja wewnętrzna jako warunek refleksyjnej zmiany społecznej w teorii Margaret S. Archer


Andrzej Wróbel
Pojęcia asymetryczne jako narzędzie zmian semantycznych dyskursów politycznych po 2010 roku

Recenzje i polemiki

Edyta Umańska
Czy pojęcie design jest aż tak pojemne, jak się wydaje?

Bibliografia:

  • Babbie E. (2013), Podstawy badań społecznych, przeł. W. Betkiewicz, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
  • Golka M. (1996), Socjologiczny obraz sztuki, Poznań: Ars Nova.
  • Heinich N. (2010), Socjologia sztuki, przeł. A. Karpowicz, Warszawa: Oficyna Naukowa.
  • Piłat-Borcuch M. (20014), Socjologia designu, Warszawa: CeDeWu.
  • Wojnar I. (1976), Wychowanie estetyczne – stymulacją osobowości i przyswajaniem świata, w: Kuczyńska A. (red.), Sztuka i społeczeństwo, t. 2: Kreatywne funkcje sztuki, Warszawa: PWN.

Ewelina Kaufmann
Drogi zmiany społecznej


Bartosz Kamiński
Wyobraźnia ontologiczna jako sposób na porzucenie postmodernizmu

Bibliografia:

  • Deleuze G., Guattari F. (2000), Co to jest filozofia?, przeł. P. Pieniążek, Gdańsk: słowo/obraz terytoria.
  • Foucault M. (2000), Czym jest Oświecenie?, w: Foucault M., Filozofia, historia, polityka. Wybór pism, przeł. D. Leszczyński, L. Rasiński, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
  • Latour B. (2011), Nigdy nie byliśmy nowocześni, przeł. M. Gdula, Warszawa: Oficyna Naukowa.
  • Mills C.W. (2007), Wyobraźnia socjologiczna, przeł. M. Bucholc, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
  • Nowak A.W. (2016), Wyobraźnia ontologiczna. Filozoficzna (re)konstrukcja fronetycznych nauk społecznych, Poznań: UAM.

Informacje bieżące i sprawozdania z konferencji

Wojciech Doliński, Katarzyna Kalinowska,
Sprawozdanie z III Ogólnopolskiej interdyscyplinarnej konferencji z cyklu Rzeczywistości kulturowe i teksty pisane pod tytułem „Literackie i paraliterackie formy dokumentów osobistych w doświadczeniach badawczych”, Warszawa, 15–16 grudnia 2016

Nasi Autorzy

Nasi Autorzy

Antropologia Filozofia Polityka społeczna Psychologia Socjologia