Societas/
Communitas
Numer 23

Numer 1(23)/2017

Prywatne oraz publiczne obszary wychowania i edukacji seksualnej. Między teorią a praktyką

pod redakcją: Marioli Bieńko i Marii Woźniak

Przedstawiany tom Societas/Communitas jest próbą refleksji nad edukacją i wychowaniem seksualnym inspirowanej obserwacją oraz badaniami sfery publicznej i prywatnej, a właściwie tego, co wynika ze zderzenia tych światów w kontekście współczesnej kultury. Procesy nabywania informacji, kształtowania umiejętności, wartościowania postaw i przekonań dotyczących seksu, seksualności, intymności odnoszą się do biologicznego, zdrowotnego, społecznego, kulturowego, historycznego, filozoficznego, a także politycznego aspektu życia człowieka. Zbiór zawartych w tomie artykułów prezentuje zagadnienia i problemy, które mogą być tematem do wartościowych, merytorycznych dyskusji. Poruszane w tomie kwestie wychowania seksualnego, ze szczególnym uwzględnieniem teorii i praktyki edukacyjnej, w warstwie badawczej uzupełniają analizy na temat postaw rodziców, pedagogów i młodzieży wobec problemów seksualności w perspektywie funkcjonowania wybranych agend socjalizacyjnych, takich jak: rodzina, szkoła, organizacje pozarządowe, grupa rówieśnicza, media, Kościół. Autorzy tekstów oraz uczestnicy dyskusji nie tylko uwzględniają stałość znaczeniową istotnych wartości związanych z seksualnością człowieka, ale też przedstawiają zachodzące w nich procesy przemian, prowadzące do nowych postaw i zachowań. Warto zwrócić uwagę na recenzje interesujących pozycji wydawniczych, informacje bieżące oraz na wspomnienie i pożegnanie.

Przejrzyj albo pobierz cały numer czasopisma.

Spis treści Numer do pobrania Od Redakcji
Antropologia Filozofia Polityka społeczna Psychologia Socjologia