Societas/Communitas


O piśmie

Zespół redakcyjny

Rada programowa

Recenzenci

Deklaracja o wersji pierwotnej

nr 1: Problemy więzi społecznej
nr 2: Media
nr 3: Socjologia wiedzy
nr 4 - 5: Antropologia; Socjologia
nr 6: Kobiety, mężczyźni, płeć
nr 7: Sociology of Law
nr 8: Polityki pamięci
nr 9: W kierunku społeczeństwa sieciowego
nr 10: Język propagandy a kreacje rzeczywistości
nr 11: Antropologia polityczna
nr 12: Sociology of Law II
nr 13: Kobiety, migracja i praca
nr 14: Socjologia emocji
nr 15: Sociology of Law III: History and Development
nr 16: Pedagogizacja życia społecznego
nr 17: Opis obyczajów na początku XXI wieku
nr 18-1: Nowa młodzież w nowym świecie
nr 18-2: Special Issue. In Memoriam Aldona Jawłowska
nr 19-20: Małe ojczyzny
nr 21: Małżeństwo i rodzina w ponowoczesności
nr 22: Morality, Law and Ethos. Maria Ossowska (1896-1974) - In Memoriam

Sprzedaż i prenumerata

Dla Autorów

Kontakt
Napisz do nas
Do pobrania:
Cały numer (pdf)
Spis treści
Od Redakcji
Abstracts

Od redakcji

Nowy numer „Societas/Communitas” oscyluje na styku trzech tematów: mniejszości, uprzedzeń oraz społecznej odpowiedzialności nauki.
Punktem wyjścia przedstawionych w nim analiz były badania etnograficzne Archiwum Etnograficznego ISNS na temat pamięci o Żydach, przeprowadzone na Podlasiu hajnowskim.
Rejon zamieszkały przez mniejszość etniczną (białoruską) i religijną (prawosławną), objęty wspomnianymi badaniami, obfitował w tematyczne „miny”, dotąd kojarzone z polityką historyczną IPN: zróżnicowana pamięć o 20-leciu międzywojennym, nacjonalistyczne i pogromowe oblicze polskich sił zbrojnych z czasów II wojny światowej, skala zaangażowania mniejszości w ruch komunistyczny, wielopoziomowe stereotypy etniczne i religijne itd.

W numerze można przeczytać m.in.:
- o stosunku podlaskich Białorusinów do AK i ruchu „Solidarność” oraz o żywotności stereotypów antysemickich wśród mniejszości prawosławnej – oba oparte na unikalnych badaniach;
- o kulcie świętego Gabriela, zbudowanym na prawosławnej wersji antysemickiej legendy o mordzie rytualnym;
- o pojęciu „żydokomuna”: jego źródłach, konstrukcji i zastosowaniu, oparty m.in. na wywiadach z przedwojennymi działaczami lewicowymi;
- o „czarnych eufemizmach”, które stanowią istotną część antysemickiego dyskursu;
- o gospodarowaniu niepamięcią na przykładzie gostynińskich Żydów.

A także:
- dyskusję redakcyjną o tym, czy i w jaki sposób należy interweniować w sprawie kultu świętego Gabriela; - materiały źródłowe: powojenne relacje podlaskich Żydów o stosunkach z Polakami w czasie wojny i o pogromach tych, którzy przetrwali Holocaust.

Raport z badań podlaskich autorstwa ich kierowniczki, prof. Joanny Tokarskiej-Bakir, jest klamrą spajającą podjęte w tym numerze tematy.


Antropologia

Filozofia

Polityka

społeczna

Psychologia

Socjologia