Societas/Communitas


O piśmie

Zespół redakcyjny

Rada programowa

Recenzenci

Deklaracja o wersji pierwotnej

nr 1: Problemy więzi społecznej
nr 2: Media
nr 3: Socjologia wiedzy
nr 4 - 5: Antropologia; Socjologia
nr 6: Kobiety, mężczyźni, płeć
nr 7: Sociology of Law
nr 8: Polityki pamięci
nr 9: W kierunku społeczeństwa sieciowego
nr 10: Język propagandy a kreacje rzeczywistości
nr 11: Antropologia polityczna
nr 12: Sociology of Law II
nr 13: Kobiety, migracja i praca
nr 14: Socjologia emocji
nr 15: Sociology of Law III: History and Development
nr 16: Pedagogizacja życia społecznego
nr 17: Opis obyczajów na początku XXI wieku
nr 18-1: Nowa młodzież w nowym świecie
nr 18-2: Special Issue. In Memoriam Aldona Jawłowska
nr 19-20: Małe ojczyzny
nr 21: Małżeństwo i rodzina w ponowoczesności
nr 22: Morality, Law and Ethos. Maria Ossowska (1896-1974) - In Memoriam

Sprzedaż i prenumerata

Dla Autorów

Kontakt
Napisz do nas
Do pobrania:
Cały numer (pdf)
Abstrakt numeru 6
Spis treści numeru 6
od Redakcji

Numer „Kobiety, mężczyźni, płeć” zawiera analizy teoretyczne i sprawozdania z empirycznych badań nad społeczną sytuacją kobiet, nad kobiecością i feminizmem. W numerze, obok analiz i refleksji nad różnymi odmianami feminizmu (teksty Joanny Mizielińskiej, Katarzyny Szaniawskiej, Anety Gawkowskiej, Izabeli Kopaniszyn) czytelnik znajdzie trzy bloki tematyczne dotyczące: reprezentacji politycznej i udziału w polityce (teksty Małgorzaty Fuszary, Jacka Kurczewskiego, Natalii Krzyżanowskiej), pracy zawodowej (teksty Jolanty Arcimowicz, Agnieszki Majcher, Jerzego Kuniewskiego, Ewy Stroińskiej, Małgorzaty Awdziejczyk), medialnych reprezentacji kobiecości i obrazów kobiet (teksty Beaty Łaciak, Marty Juzy, Małgorzaty Boguni-Borowskiej, Dominiki Karasek). Wszystkie teksty są unikalne, w większości zostały oparte na niepublikowanych dotąd wynikach wieloletnich badań, wypełniają lukę, jaką na polskim rynku wydawniczym ciągle stanowi niedostatek publikacji dotyczących feminizmu, płci, sytuacji kobiet.

Antropologia

Filozofia

Polityka

społeczna

Psychologia

Socjologia