Societas/Communitas


O piśmie

Zespół redakcyjny

Rada programowa

Recenzenci

Deklaracja o wersji pierwotnej

nr 1: Problemy więzi społecznej
nr 2: Media
nr 3: Socjologia wiedzy
nr 4 - 5: Antropologia; Socjologia
nr 6: Kobiety, mężczyźni, płeć
nr 7: Sociology of Law
nr 8: Polityki pamięci
nr 9: W kierunku społeczeństwa sieciowego
nr 10: Język propagandy a kreacje rzeczywistości
nr 11: Antropologia polityczna
nr 12: Sociology of Law II
nr 13: Kobiety, migracja i praca
nr 14: Socjologia emocji
nr 15: Sociology of Law III: History and Development
nr 16: Pedagogizacja życia społecznego
nr 17: Opis obyczajów na początku XXI wieku
nr 18-1: Nowa młodzież w nowym świecie
nr 18-2: Special Issue. In Memoriam Aldona Jawłowska
nr 19-20: Małe ojczyzny
nr 21: Małżeństwo i rodzina w ponowoczesności
nr 22: Morality, Law and Ethos. Maria Ossowska (1896-1974) - In Memoriam

Sprzedaż i prenumerata

Dla Autorów

Kontakt
Napisz do nas
Numer 1(21)/2016 - Małżeństwo i rodzina w ponowoczesności

Do pobrania:
Spis treści

Numer do pobraniaAnaliza przemian współczesnej rodziny w kulturze zachodniej coraz częściej budzi niepokój o jej kondycję i rozwój. Jednym ze wskaźników dokonujących się przemian rodziny jako instytucji społecznej jest zmiana sposobu jej postrzegania w nauce, polityce i prawie. Procesy globalne związane głównie z indywidualizacją, rozwojem nowoczesnych technologii oraz pluralizacją modeli relacji spowodowały upowszechnienie się struktury rodziny partnerskiej. Czynniki, które dotychczas zapewniały trwałość rodziny nuklearnej, tracą na znaczeniu. Zmieniają się modele życia małżeńskiego i rodzinnego, a zarazem zyskują coraz większą akceptację alternatywne możliwości tworzenia bliskich związków, np. związki kohabitacyjne, rodziny monoparentalne, małżeństwa dobrowolnie bezdzietne.

Przedstawiany tom „Societas/Communitas” jest refleksją nad „rodziną ponowoczesną”, chociaż wśród badaczy społecznych można znaleźć zarówno zwolenników, jak i przeciwników tezy o istnieniu tej odmiany „rodzinności”. Podjęta wielowątkowa problematyka na temat kondycji współczesnych form życia intymnego inspirowana jest badaniami oraz obserwacją sfery publicznej i prywatnej, a właściwie tego, co wynika ze zderzenia się tych światów w kontekście współczesnej rodziny. Zbiór zawartych w tomie artykułów prezentuje nowe zagadnienia i problemy pojawiające się w przestrzeni szeroko rozumianej socjologii małżeństwa i rodziny. Autorzy tekstów uwzględniają stałość znaczeniową istotnych wartości tkwiących w małżeństwie i rodzinie, ale też przedstawiają zachodzące w nich procesy przemian, prowadzące do nowych postaw i zachowań. Warto zwrócić uwagę na recenzje interesujących pozycji wydawniczych, a także na informacje bieżące, wspomnienia i pożegnania.
Antropologia

Filozofia

Polityka

społeczna

Psychologia

Socjologia