Societas/Communitas


O piśmie

Zespół redakcyjny

Rada programowa

Recenzenci

Deklaracja o wersji pierwotnej

nr 1: Problemy więzi społecznej
nr 2: Media
nr 3: Socjologia wiedzy
nr 4 - 5: Antropologia; Socjologia
nr 6: Kobiety, mężczyźni, płeć
nr 7: Sociology of Law
nr 8: Polityki pamięci
nr 9: W kierunku społeczeństwa sieciowego
nr 10: Język propagandy a kreacje rzeczywistości
nr 11: Antropologia polityczna
nr 12: Sociology of Law II
nr 13: Kobiety, migracja i praca
nr 14: Socjologia emocji
nr 15: Sociology of Law III: History and Development
nr 16: Pedagogizacja życia społecznego
nr 17: Opis obyczajów na początku XXI wieku
nr 18-1: Nowa młodzież w nowym świecie
nr 18-2: Special Issue. In Memoriam Aldona Jawłowska
nr 19-20: Małe ojczyzny
nr 21: Małżeństwo i rodzina w ponowoczesności
nr 22: Morality, Law and Ethos. Maria Ossowska (1896-1974) - In Memoriam

Sprzedaż i prenumerata

Dla Autorów

Kontakt
Napisz do nas
Numer 1-2 (19-20) Małe ojczyzny

Do pobrania:
Spis treści

Numer do pobraniaW numerze 1-2(19-20)2015 czasopisma .Societas/Communitas. Poświęconemu problematyce małej ojczyzny zamieszczamy artykuły teoretyczne i empiryczne dotyczące tej tematyki.

Prezentowane teksty składają się na obraz socjologiczny i filmowy małej ojczyzny, bowiem ich autorami są przedstawiciele nauk społecznych i osoby związane ze światem filmu dokumentalnego, a ściślej z cyklem filmowym pod tytułem „Małe Ojczyzny”.

W niniejszym tomie znajdziemy artykuły teoretyczne będące nawiązaniem do prac profesora Stanisława Ossowskiego (Krzysztof Kiciński, Joanna Kurczewska, Jacek Kurczewski, Wojciech Pawlik), a także teksty powstałe na podstawie różnych badań empirycznych dotyczących lokalności. Autorzy pokazują lokalność dokonując analizy: władz lokalnych, obywateli małych ojczyzn, wspólnot zróżnicowanych etnicznie, lokalnej architektury (Anna Krajewska, Andrzej Kościołek, Henryk Czech, Dariusz Wojakowski, Aleksandra Herman, Renata Czekalska, Magdalena Łukasiuk).

Teksty przedstawione przez autorów filmów zapoznają Czytelnika z ideą cyklu „Małe Ojczyzny”, a także z analizą i opisem mikroświatów, utrwalonych w dokumentach filmowych (Michał Bogusławski, Angelika Uziębło, Krzysztof Jan Kubiak, Dariusz Szada-Borzyszkowski). W warsztatach badawczych prezentujemy teksty poświęcone mniejszościom etnicznym „ściany wschodniej” oraz studium pracy biletera teatralnego (Adam Kulik, Wojciech J. Sobolewski).

W części Varia znajdziemy teksty studentów na temat jarmarku wielkanocnego (Beata Jasińska, Liliana Peregunda, Aleksandra Rajewska, Karol Rudnicki, Adam Sielatycki, Agnieszka Tarnowska, Elwira Wilczek, Ewa Zielińska) i analizę opinii na temat Kodeksu etyki socjologa (Aleksandra Kaczmarek, Lena Karzełek, Julia Kowalska).

W tomie warto zwrócić uwagę na recenzje interesujących pozycji wydawniczych, a także informacje bieżące, wspomnienia i pożegnania.
Antropologia

Filozofia

Polityka

społeczna

Psychologia

Socjologia