Societas/Communitas


O piśmie

Zespół redakcyjny

Rada programowa

Recenzenci

Deklaracja o wersji pierwotnej

nr 1: Problemy więzi społecznej
nr 2: Media
nr 3: Socjologia wiedzy
nr 4 - 5: Antropologia; Socjologia
nr 6: Kobiety, mężczyźni, płeć
nr 7: Sociology of Law
nr 8: Polityki pamięci
nr 9: W kierunku społeczeństwa sieciowego
nr 10: Język propagandy a kreacje rzeczywistości
nr 11: Antropologia polityczna
nr 12: Sociology of Law II
nr 13: Kobiety, migracja i praca
nr 14: Socjologia emocji
nr 15: Sociology of Law III: History and Development
nr 16: Pedagogizacja życia społecznego
nr 17: Opis obyczajów na początku XXI wieku
nr 18-1: Nowa młodzież w nowym świecie
nr 18-2: Special Issue. In Memoriam Aldona Jawłowska
nr 19-20: Małe ojczyzny
nr 21: Małżeństwo i rodzina w ponowoczesności
nr 22: Morality, Law and Ethos. Maria Ossowska (1896-1974) - In Memoriam

Sprzedaż i prenumerata

Dla Autorów

Kontakt
Napisz do nas
Numer 1 - PROBLEMY WIĘZI SPOŁECZNEJ

Do pobrania:
Abstrakty
od redakcji

Redaktor naukowy:
    Barbara Lewenstein

Recenzenci:
    Marek S. Szczepański
    Marek Ziółkowski

Redaktor stylistyczna i korekta:
    Jolanta Karbowska

ZAWARTOŚĆ

Dyskusja

Konteksty teoretyczne pojęcia "więź społeczna"

Anna Giza-Poleszczuk, Mirosława Marody
W uwięzi więzi (społecznych)

Krzysztof Kiciński
Moralność a więź społeczna

Jacek Kurczewski
Nexus Juris: więzi społeczne i trójkąt etyczny

Andrzej Mościskier
Więź społeczna i stosowanie przemocy a natura ludzkia

Manifestacje więzi społecznej we współczesnym społeczeństwie polskim: rodzina, młodzież i kultury alternatywne, społeczeństwo obywatelskie

Mariola Bieńko
Nieznośna lekkość więzi w sferze bliskich kontaktów międzyludzkich

Hanna Świda-Ziemba
Indywidualizm młodych a więź społeczna

Paweł Możdzyński
Energetyczna więź Wodnika

Barbara Lewenstein
Społeczeństwo rodzin czy obywateli - kapitał społeczny Polaków okresu transformacji

Marek Rymsza
Polityka społeczna a więzi społeczne. Przypadek III Rzeczpospolitej

Z warsztatów badawczych

Magdalena Łukasiuk Gmurczyk
Współczesne stowarzyszenia migracyjne w Warszawie

Albert Jawłowski
Gra obok gry - Widowisko piłkarskie jako zjawisko generujące wspólnotę ludyczną

Varia

Elżbieta Zakrzewska
Życiowe Tsunami: obligatoryjność refleksyjności

Recenzje i polemiki

Marian Kempny
Społeczeństwo się zmienia - co z tego wynika dla teorii społecznej?
(M. Marody i A. Giza-Poleszczuk: Przemiany więzi społecznych. Zarys teorii zmiany społecznej.
Warszawa, "Scholar, 2004)

Aneta Gawkowska
Dobro wolności czy wolność dobra
(M. Novak: Wolne osoby i dobro wspólne, przeł. G. Łuczkiewicz, Kraków, Znak, 1998),

Bartłomiej Walczak
Mallowanie Świata
(G. Makowski: Świątynia konsumpcji. Gezena i społeczne znaczenie centrum handlowego,
Warszawa, Trio, 2003

Informacje bieżące i sprawozdania z konferencji

Nina Kraśko
Przypomnieliśmy postać, osobowość i poglądy profesor M. Ossowskiej
Sprawozdanie z konferencji "Maria Ossowska - człowiek i uczona"

Małgorzata Głowacka-Grajper
"Jak się dzielimy i co nas łączy? Przemiany wartości i więzi w społeczeństwie polskim"
Sprawozdanie z III konferencji IS UW

Jarosław Kilias i Jan Sadura
Klub dyskusyjny OW PTS Na Chłodnej


Antropologia

Filozofia

Polityka

społeczna

Psychologia

Socjologia