Societas/
Communitas
Numer 32

2 (34) 2022

Społeczność sztuki Socialness of Art

Pod redakcją:
EWY MARII ŚMIGIELSKIEJ

Tom "Societas/Communitas", który oddajemy do rąk Czytelniczek i Czytelników jest próbą opisu przenikania się dwóch światów: nauki i sztuki. Przedstawiamy w nim artykuły z zakresu nauk społecznych, humanistycznych, a także sztuki i projektowania oraz warsztaty badawcze, wystawy, dokumenty i działania twórcze związane między innymi z synkretyzmem kulturowym.

Cały numer do pobrania
Antropologia Filozofia Polityka społeczna Psychologia Socjologia